Yogiska symboler

VAD BETYDER DE YOGISKA SYMBOLERNA?

Här kan du läsa om de vanligaste symbolerna som finns i våra yogasmycken.

OM (AUM)

OM-aum
OM är ett välkänt hinduiskt tecken. Om-tecknet symboliserar universum eller världssjälen. För hinduer betyder OM andlig fullkomlighet, men även för buddhister är det en helig symbol. Ordet OM används ofta som mantra vid meditationer.
Och en annan stavning av ordet är AUM.
A står för skapande
U står för bevarande
M står för destruering eller upplösning

Det viktigaste och kraftfullaste av alla mantran. OM (AUM) är allt, ursprunget, nuet, framtiden. Hela universum.

HAMSA

yogiska_symboler_hamsa
Hamsa (Fatimas hand) symboliserar gudomligt beskydd mot onda krafter och anses bringa tur. Hamsa är ett arabiskt ord som betyder ”fem” och anspelar på antalet fingrar på handen och ofta är ett öga placerat i handflatans centrum. Fatima var dotter till den islamiska profeten Muhammed. Symboler med handen används bland annat som halssmycke och lyckoamulett och man kan även se den på exempelvis dörrposter för att hålla ondskan borta från hemmet.

BUDDHA

symboler_yogiska_buddha
Buddha är sanskrit och betyder ”den uppvaknade” eller ”en som vaknat upp”. Med det menar man en som vaknat upp inför verkligheten, en som vaknat upp ur okunnighetens sömn. Ordet används som hederstitel i flera tankesystem med indiskt ursprung, av vilka det mest kända är buddhismen, som fått sitt namn från just denna titel.

SAT NAM- mantra

yogisk_symbol_satnam
Sat Nam är ett välkänt mantra inom kundalini yoga, det betyder “jag är sanning”.
Du vibrerar ljudet inom dig i takt med andningen. SAT på in-, NAM på utandning.
SAT betyder sanning och NAM står för namn eller identitet.
Man brukar översätta mantrat till svenska med ”jag är sann” eller ”sanning är min identitet”. Det blir som en positiv affirmation till dig själv.

OM MANI PADME HUM- mantra

om_mani_padme_hum
Om mani padme hum betyder ”Juvelen i lotusblomman” och används för medkänsla och acceptans.
Men den egentliga definitionen är dess effekt. Och då är tolkningen:
”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”.

LIVETS TRÄD


Livets träd är en symbol för vishet, styrka, skönhet, skydd och rikedom. Eftersom trädet ger frukt och frön som sen skapar nya träd så har även trädet blivit en symbol för odödlighet.

LOTUSBLOMMA

Inom Buddhismen ser man Lotusblomman som en symbol för andlig utveckling. Den har rötterna i dyn och växer uppåt genom grumligt vatten för att blomma i solens och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till evigheten. Den öppna blomman symboliserar Buddhas öga som ser och vakar över allt.

RÅDJUR

Det vackra rådjuret är en symbol för Instinkt, oberoende och pånyttfödelse. Som graciös, skygg och snabb, har rådjuret symboliserat naturens krafter som människan inte kan underställa sig. Hornen som växer en bit varje år symboliserar pånyttfödelse och förnyelse. Rådjuren gäckar sin jägare och kan ibland förefalla som de antagligen bara uppenbarar sig eller bara försvinner från platsen på ett ögonblick.

MANDALA

En cirkel har varken början eller slut, den symboliserar evighet eller fullkomlighet. Cirkeln är också en symbol för jämlikhet, eftersom varje punkt på den befinner sig på samma avstånd från mittpunkten. Den sägs kunna hjälpa oss att fokusera och nå inåt i oss själva.

GANESHA (Ganapati)

Ganesha är en av hinduismens mest populära gudar.
Han är guden Shivas och gudinnan Parvatis son. Han är visdomens gud och hjälper människorna övervinna hinder.
Han står för lycka och skänker framgång.

SRI YANTRA

Bildresultat för sri yantra

SRI YANTRA 
är den heligaste och mest lyckobringande geometriska symbolen.

Yantra är en mikroskopisk bild av makrokosmos. Det är en helig geometrisk symbol som harmonierar och är i resonans med specifika aspekter av Guds kosmiska energier. Den används ofta vid meditation, då det hjälper sinnet att fokusera och komma i samklang med Guds skapelse.

Yan betyder form, och tra betyder befria (sanskrit).

SRI YANTRA skänker lycka, välgång och symboliserar gudinnan Lakshmi. LAKSHMI.